Een optimale beleving = maatwerk...

Op basis van de ideeën en cultuur in en rond de instelling worden beelden, verzameld, bewerkt en of gemaakt voor de verschillende ruimtes.

Memo-live komt graag vrijblijvend langs om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken. Om een optimaal voorstel te kunnen presenteren is de input van een brede groep direct betrokkenen belangrijk. Dit kan iemand van de directie zijn, een beheerder, hoofd zorg of verpleging, een psycholoog, maar ook bijvoorbeeld een activiteitenbegeleider. 

Stap 1: Kennismaking en oriëntatie (Quickscan)

Het in kaart brengen van de wensen en het gewenste effect. 

 

Stap 2: Offerte

Binnen 1 week ontvangt u van ons een offerte met een omschrijving van het voorstel, van de materialen, van de beeldbewerkingen en montage.

 

Stap 3: Ontwerp

Na goedkeuring van de offerte starten wij met het ontwerp. Op basis van de ideeën worden er beelden bij elkaar gezocht en aangepast aan de ruimte.

 

Stap 4: Presentatie ontwerp

Het ontwerp wordt op locatie gepresenteerd, waardoor ze beter kunnen worden 'beoordeeld'. Vervolgens worden de wanden definitief ingemeten.

 

Stap 5: Definitief ontwerp

De ontwerpen worden daarna definitief gemaakt en gemaild ter goedkeuring. Na schriftelijk akkoord start de productie van het project.

 

Stap 6: Montage

De montage wordt in overleg ingepland en uitgevoerd door ons eigen montageteam, waarbij de mogelijke overlast tot een minimum wordt beperkt.

 

Stap 7: Nacontrole

Na uitvoering van het project komen wij opnieuw langs voor nacontrole van het eindresultaat en om ervaringen te delen.

 

Memo-live maakt het u makkelijk...


Het aanbrengen van camouflage- en afleidingstechnieken vraagt om specifieke kennis en ervaring. Onze monteurs zorgen voor zo min mogelijk overlast bij het aanbrengen van de decoraties. Door onze grote kennis en ervaring met materialen, ondergronden en montage is Memo-live in de afgelopen jaren specialist geworden.